Демографската ситуация в българия


Населението на една страна е сложна и динамична социална система, пряко зависима от многопосочните действия на средата, в която то живее и се развива...
 

Урбанизацията като явление и процес


Урбанизацията е обективен процес, който се изразява в извънредно силното развитие на градските селища, в интензивното съсредоточаване в тях на големи маси от населението и води до съществени структурни промени в...
 

Възпроизводство на населението на България


Тенденциите и закономерностите на възпроизводство на населението при условията на социалната и природната среда, където се формират са важни на днешния етап на развитие на обществото, защото е известно, че в България...
 

Депопулацията в България – причини, проблеми, държавни мерки


Демографската криза на България е криза на ниската раждаемост и високата смъртност, на застаряването ни и високата заболеваемост, на високия брой аборти и миграцията....
 

Демографска политика. Стратегия, тенденции, цели и задачи


Демографското развитие на страната ни е национален и социален приоритет от огромно значение, изискващ максимална концентрация на усилията и провеждане на активна, целенасочена и последователна правителствена политика, както и обединение и координиране ...
 

Демография на семейството и домакинството


Демография на семейството и домакинството – основни елементи. Семейно планиране и аборти – тенденции и проблеми....
 

Вътрешна и външна миграция на населението в България през периода 1992г. - 2001г.


Като част от демографските процеси, миграцията е процес, който засяга промените в множителството на лицата населяващи определена територия....
 

Структура на населението


Демографията е науката, която изследва населението. Различни страни на човешкото поведение като част от населението се изучават от социологията, икономиката и географията...
 

Демографията като наука за населението


Демографията изучава чрез система от методи развитието и структурата на населението под въздействието на социалната и природната среда. Анализирайки взаимодействието между населението и системата от условия и факти, в които се проявяват...
 

Демографски популации. Естествено движение на населението.


Демографията е наука за динамиката на човешката популация. Тя обхваща въпросите, свързани с големината, структурата и разпределението на населението...

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати по Демография с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент