Миграция. Видове миграции. Емиграция и имиграция. Исторически форми на миграция.


Миграцията е процес, съпътстващ непрекъснато развитието на човечеството. Този процес във времето и пространството се проявява с различен интензитет, обхват и под различни форми...
 

Детска смърност – видове, причини, тенденции на развитие, политики за намаляване й

15 мар 2011
·
17
·
3,555
·
334
·
445
·
157

Детската смъртност засяга децата до една година. Коефициентът на детска смъртност е отношението между броя на умрелите деца под 1 година към броя на живородените за определена година....
 

Демография, урбанизация, глобализация и развитие на глобалните демографски проблеми


Предмет на демографията като наука е изучаването на тенденциите и закономерностите на възпроизводство на населението, при условията на социалната и природната среда, където се формират факторите, които го определят...
 

Раждаемост в България


Презентация по демография на тема "Раждаемост в България (1990-2009)"...
 

Преброяване на населението 2011


Статестически данни от преброяването на населението 2011 година...
 

Раждаемост в България


Обект на изследване в демографската статистика са съвкупностите от демографските събития и съвкупностите на населението. При изследване на раждаемостта се наблюдават съвкупността на ражданията и съвкупността на родените деца. Те се регистрират в...
 

Ранни бракове и ранна раждаемост в България


Това е планова работа на тема "Ранни бракове". Не може да се предаде директно, защото е на доста високо академично ниво, но могат да се копират разни нещица...
 

Възпроизводство на населението

31 окт 2012
·
22
·
5,479
·
161
·
216
·
79

Науката "Демография" е посветена на проблемите на населението. Демографията е тясно свързана с човешките ресурси и предлага актуални предизвикателства в търсене на подходи за изследване и решаване на свързаните икономически и социални задачи...
 

Демографска характеристика на община Стара Загора


Курсовата работа представя цялостна демографска характеристика на община Стара Загора: географско положение, брой и динамика на населението, териториалното му разпределение, структурата му, естественото движение и т. н....
 

Демографска характеристика на област Хасково


Област Хасково е една от 28-те области на Република България. Тя заема площ от 5 543 км2 или 5 % от общата територия, която я нарежда на пето място по площ...

Избрани критерии за търсене

Икономика
Демография
Курсови работи
Ограничаване на резултатите